หมายเหตุในความเป็นส่วนตัว
แบบสอบถามนี้จะเป็นแบบนิรนาม
การบันทึกการตอบแบบสอบถามของคุณไม่ได้มีการระบุข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับคุณ เว้นแต่จะมีคำถามที่เฉพาะเจาะจงอย่างชัดเจน If you used an identifying token to access this survey, please rest assured that this token will not be stored together with your responses. It is managed in a separate database and will only be updated to indicate whether you did (or did not) complete this survey. There is no way of matching identification tokens with survey responses.

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาภาษาอังกฤษ

“EYES” (Enjoy Your English Solution)

*

กรุณาเลือกเพียงหนึ่งคำตอบจากตัวเลือกที่ปรากฏ

ข้อมูลส่วนตัว

* คำนำหน้าชื่อ

* ชื่อ

* นามสกุล

* รหัสพนักงาน

* ตำแหน่ง

* สังกัด

กรุณาเลือกเพียงหนึ่งคำตอบจากตัวเลือกที่ปรากฏ

* สาขา/หน่วยงาน

* เขต/ส่วน

* ภาค/ฝ่าย

ช่องทางการติดต่อ

* IP Phone

* Mobile Phone

* E-mail Address

หลักสูตรที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรม

* หลักสูตร “EYES” (Enjoy Your English Solution)  

กรุณาเลือกเพียงหนึ่งคำตอบจากตัวเลือกที่ปรากฏ

รายละเอียดอื่นๆ

* การใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน

กรุณาเลือกเพียงหนึ่งคำตอบจากตัวเลือกที่ปรากฏ

การ Download โปรแกรมระบบ SPEEXX

ผู้เข้าอบรมสามารถ Download โปรแกรม SPEEXX 
พร้อมคู่มือการติดตั้งโปรแกรม และคู่มือการใช้งาน 
ได้ที่หน้าเว็บ e-Learning
ทั้งนี้ ท่านจะสามารถเริ่มต้น Log in เข้าระบบได้หลังกรอกใบสมัครภายใน 2 วันทำการ

เงื่อนไขการเข้าฝึกอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยระบบ SPEEXX

หลักสูตร “EYES” (Enjoy Your English Solution)

*
1. เป็นการสมัครเพื่อเรียนด้วยตนเองแบบออนไลน์ผ่านระบบ SPEEXX เท่านั้น
 
2. เมื่อสิ้นสุดหลักสูตรจะมีการบันทึกผลการอบรมลงในประวัติการฝึกอบรมบน WEB HR
 
 
 
ส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนด
หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสม