GSB e-Learning

Web Link

QRcode Line KM&elearning
ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับเรา

                        ประกาศ!!! รับสมัครแล้ว!!!
              หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
“EYES”
          ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยเรียนรู้ด้วยตนเองแบบออนไลน์
                                 ผ่านระบบ SPEEXX      ติดตามรายละเอียด <<<คลิก>>>

                       =>สมัครเข้าอบรม คลิกที่นี่<=

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "EYES " (English Camp) รุ่นที่ 1

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "EYES " (English Camp) รุ่นที่ 2

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "EYES " (English Camp) รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "EYES " (English Camp) รุ่นที่ 4

 

Login เข้าระบบ LMS

โปรแกรมที่จำเป็นสำหรับการเรียน