GSB e-Learning

ตอบ

จำเป็นครับ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการเรียนแล้วคะแนนไม่ส่งค่า เพราะเบราเซอร์ Google Chrome จะมีความเสถียรและ Support กับระบบ elearning มากกว่าเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ที่เป็นเบราเซอร์พื้นฐานของธนาคาร ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดเบราเซอร์ Google Chrome ได้ ที่นี่ 

โปรแกรมที่จำเป็นสำหรับการเรียน