GSB e-Learning

ตอบ

บทเรียนบางวิชาไม่ support กับเบราเซอร์ Internet explorer ทำให้การแสดงผลผิดปกติ วิธีการแก้ไขคือต้องใช้ Browser Google Chrome ในการเข้าเรียนเท่านั้น

 

โปรแกรมที่จำเป็นสำหรับการเรียน