GSB e-Learning

ตอบ

หากพบปัญหาการทำแบบทดสอบไม่ได้เนื่องจากไม่สามารถกดคลิ๊กเลือกคำตอบได้ ให้ผู้เรียนปิดตัวบทเรียนแล้วเปิดบทเรียนขึ้นมาใหม่ จะพบคำถาม Would you like resume where you left off? ให้ตอบ No หรือในบางวิชาจะถามว่าต้องการเรียนต่อรึไม่ ให้ตอบว่าไม่ แล้วข้ามไปทำแบบทดสอบได้เลย

โปรแกรมที่จำเป็นสำหรับการเรียน