GSB e-Learning

 ขั้นตอนการปิดคำสั่ง Block Pop up บน Browser Chrome

1. เปิด Browser Google Chrome แล้วคลิกไอคอนด้านบนขวา เลือกการตั้งค่า (ตามภาพประกอบ)

2. คลิก แสดงการตั้งค่าขั้นสูงที่ด้านล่าง

  3. สังเกตที่หัวข้อ "ความเป็นส่วนตัว" แล้วคลิกเลือก การตั้งค่าเนื้อหา

 4. ในส่วนของ "ป๊อปอัพ" ให้คลิกเลือก อนุญาตให้ไซต์ทั้งหมดแสดงป๊อปอัพ แล้วกดเสร็จสิ้น

 

 

 

 โปรแกรมที่จำเป็นสำหรับการเรียน